Một tình huống không thể đổ lỗi cho ai khi mà một người phụ nữ vì phóng nhanh lại vượt đèn đỏ nên đã gây hoạ cho tài xế chiếc xe ba bánh đi đúng đường

Nổi bật