Quá bất bình tài xế thiếu văn hoá, một người đàn ông đã dũng cảm lấy xe máy của mình tài xế xe bus phải về đúng làn đường mới cho đi. Một hình ảnh thể hiện ức chế đến cùng cực khi hàng ngày người đi đường phải chịu nhịn ngày càng nhiều các tài xế coi thư

Nổi bật