Một tình huống mà nếu không có sự tỉnh táo và kinh nghiệm của tài xế xe tải thì không biết sự việc sẽ thay đổi theo chiều hướng nào, khi mà một người đàn ông lao đầu vào ô tô ăn vạ

Nổi bật