Không khoá xích, phóng nhanh phanh gấp những bất cẩn của tài xế đã dẫn đến việc cuộn thép hàng chục tấn lăn khỏi xe công-ten-nơ. Và vô cùng may mắn cho chính tài xế này là việc cuộn thép đã không san phẳng cabin của chính chiếc xe này, như những tai nạn

Nổi bật