15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4, cao nhất từ trước đến nay

Phương Nhung - 29/04/2022 10:53

Trong tháng 4, hoạt động khởi sự kinh doanh khởi sắc mạnh mẽ, cả nước có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất từ trước đến nay.

Nếu tính cả số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì số doanh nghiệp tham gia thị trường trong tháng 4 gấp hơn 2 lần so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

15.000 doanh nghiệp mới đã đăng ký số vốn là 164,1 nghìn tỷ đồng và số lao động là gần 104,8 nghìn người. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63,6% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021.

15.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4, cao nhất từ trước đến nayTrong tháng 4, cả nước có 15 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương)

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cả nước có 49,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 635,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 348,2 nghìn lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 12,8 tỷ đồng, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 1.345,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17,1 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2022 là 1.980,8 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 30,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 lên 80,5 nghìn doanh nghiệp.

Như vậy, bình quân một tháng có 20,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 4, có 5.391 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,1% so với tháng trước; có 3.762 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.227 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 41 nghìn doanh nghiệp; 15 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và gần 5,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo VTC


Phương Nhung