Clip: Toàn cảnh một vụ cuộn thép rơi khỏi xe công-ten-nơ

Hậu Hà - 07/03/2021 21:20

Không khoá xích, phóng nhanh phanh gấp những bất cẩn của tài xế đã dẫn đến việc cuộn thép hàng chục tấn lăn khỏi xe công-ten-nơ. Và vô cùng may mắn cho chính tài xế này là việc cuộn thép đã không san phẳng cabin của chính chiếc xe này, như những tai nạn

Toàn cảnh một vụ cuộn thép rơi khỏi xe công-ten-nơ. Nguồn UB ATGT QG

Theo VNMEDIA

http://vnmedia.vn/xe-va-cong-nghe/202103/clip-toan-canh-mot-vu-cuon-thep-roi-khoi-xe-cong-ten-no-bc21a91/


Hậu Hà