Clip: “Bán tải” ăn đòn oan vì tránh xe bồn đi ẩu

Một tình huống hoàn toàn oan uổng đối với chiếc bán tải khi chỉ vì né chiếc xe bồn đi cực kỳ ẩ chuyển làn không quan sát và đánh lái đột ngột. Một tình huống mà cho dù không va chạm trực tiếp nhưng cũng đã khiến tài xế chiếc xe bán tải và xe chở hàng lĩ